ŠTA UČINITI KADA SE DOGODI SMRTNI SLUČAJ?

Bez obzira da li se smrtni slučaj desio u kući, bolnici ili u domu za stara lica naša ekipa u najkraćem mogućem roku dolazi po vašem pozivu i preuzima kompletnu brigu oko organizacije sahrane ili kremacije.

ŠTA UČINITI KADA SE DOGODI SMRTNI SLUČAJ?

Kada dođe do smrtnog slučaja u kući ili stanu, prijava smrti vrši se na telefonski broj dežurne lekarske službe a od pozivaoca se traže sledeći podaci:

• Ime i prezime preminule osobe

• Starost umrle osobe

• Adresa nastanka smrti

• Vreme nastanka smrti

• Ime i prezime osobe koja prijavljuje smrt

• Broj telefona za kontakt.

Mrtvozornik obično dolazi nakon nekoliko sati. Mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi da bi se telo preminule osobe moglo pregledati, pripremiti doktorsku dokumentaciju, ako je preminula osoba bolovala kao i sve matične podatke preminule osobe. Ako je smrt nastupila u neobičnim okolnostima, ostavite telo i prostor kako ste zatekli, radi eventualnog policijskog uviđaja. Nakon što mrtvozornik izda “Potvrdu o smrti” telo se može prevesti u hladnjaču.

Nazovite radi dogovora i preuzimanja preminule osobe i komplet daljnje organizacije poslednjeg ispraćaja (rezervacije termina sahrane).

NAŠE POGREBNE USLUGE UKLJUČUJU:

• Preuzimanje i prevoz preminule osobe na području Republike Srbije i inostranstvu

• Prevoz od stana do hladnjače i od hladnjače do groblja gde će biti sahranjena preminula osoba

• Rezervacija ispraćaja

• Umanjenje pogrebnih troškova u PIO fondu

• Prodaja pogrebne opreme

• Ugovaranja sahrane, kremacije

• Umrlice

• Čitulje u dnevnim novinama

• Venci, suze i cvetni aranžmani

SMRTNI SLUČAJ U BOLNICI

Ako smrt nastupi u bolnici ili nekoj drugoj ustanovi na području Republike Srbije, porodica se javlja na odeljenje gde je osoba ležala pre nastupa smrti. Nakon razgovora sa dežurnim lekarom ili načelnikom odeljenja, dobija se dokumentacija i Potvrda o smrti koja je zavedena u protokol zdravstvene ustanove.

SMRTNI SLUČAJ NA ULICI, TUDJEM STANU ILI U SLUČAJU OBIJANJA STANA

Kada se smrt dogodi u nekom od ovih slučajeva, izlazi hitna pomoć, koja konstatuje smrt, a policija izdaje propratnicu da se telo preveze na Sudsku Medicinu i Kriminalistiku radi obdukcije. Kada se obdukcija završi, telo se prenosi u kapelu i može se tek onda zakazati sahrana.

ORGANIZACIJA SAHRANE I KREMACIJE

Ovlašćeno Pogrebno preduzeće ugovara pravo i termin sahrane sa Upravom groblja ukoliko će se sahrana ili ispraćaj obaviti na jednom od gradskih grobalja. Takođe je potrebno izabrati pogrebnu opremu, dogovoriti program Ceremonije, angažovati Sveštenika, Cveće, Umrlice, Čitulje u dnevnom listu.

Ako će biti opelo, Sveštenika angažujete u crkvi/parohiji na teritoriji kojoj pripada preminulo lice.

PRIJAVA SMRTI

Smrt se prijavljuje usmeno ili pismeno sa Potvrdom o smrti u dva primerka, matičaru na području kojem pripada mesto gde je smrt nastupila ili gde je preminula osoba pronađena.

PRAVO NA UMANJENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Ovo pravo pripada licu koje je snosilo troškove sahrane, u slučaju smrti korisnika penzije iz kategorije zaposlenih, vojnih penzionera i penzionera samostalnih delatnosti.

Visinu umanjenja utvrđuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, tromesečno i iznosi:

 41.650,00 dinara, za penzionere iz kategorije zaposlenih i vojne penzionere,

 41.650,00 dinara, za penzionere samostalnih delatnosti.

Uz zahtev za ostvarivanje ovog prava se prilaže:

 Izvod iz matične knjige umrlih (fotokopija),

 Fotokopija lične karte podnosioca zahteva,

Ček od penzije umrlog korisnika penzije.

Naša prodajna mesta